Silikon Kablolar

  • Yüksek ve düşük sıcaklıklarda, fiziksel özellikleri değişmez.
  • Rutubet, radyasyon, ultraviyole ışınlar, ozon, oksijen, korozyona ve basınca karşı yüksek direnç gösterir.
  • Çok yüksek elektriksel izolasyona sahiptir.
  • İklim koşullarından etkilenmez.
  • PVC ve diğer kauçuk izoleli Kablolara göre, %50 daha fazla akım taşıma kapasitesi vardır.
  • Kimyasal çözücülere dayanıklıdır.
  • Biyolojik inertlik (etkisizlik) özelliği taşır. Diğer malzemelere yapışmaz.
 180° C    Endless  
 225° C    15 Year  
 275° C    5 Year  
 350° C    5 Week  
 450° C    15 Minute  

Bu ürüne ait sertifikalar