Skip Navigation LinksAna Sayfa Kurumsal Çevre Politikası

Çevre PolitikasıKuruluşumuz, çalışma yöntemlerini belirlerken çevresel duyarlılıkların birincil öncelikli olarak değerlendirmesi gerekliliği düşüncesi ile yola çıkmıştır.Bu bilinç ışığında,imalatlarımızdaki her sürecin çevresel olarak sürdürülebilir,çevreye duyarlı ve iyileştirici yönde gelişimini amaç ve ilke olarak belirlemiştir. Kuruluşumuz; aşağıda belirtilen ilkeler doğrultusunda planlama ve uygulama stratejileri üreterek,çevreye duyarlı,sürdürülebilir bir çevre için her alandaki potansiyel ve performansımızı sürekli geliştirmeyi taahhüt etmektedir.
 • İlgili tüm yasal mevzuatta belirtilen standartlar uygulanmaya alınır.

 • Doğal kaynak kullanımını azaltmak için mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir
  ve geri dönüştürülebilir materyallerin tüketimine yönelinir.

 • Üretim ve Hizmet faaliyetlerimizden kaynaklanan atıklar,uygulanabildiği her durumda
  ve her sahada en aza indirilir.

 • Yatırım kararları alınırken,çevresel kıstaslar dikkate alınır.

 • Kurmuş olduğumuz Çevre Yönetim Sistemini tüm proseslerimizde uygulamakta
  ve takip etmekteyiz.

 • Acil durum riskleri azaltılmaya çalışılır.

 • Çevreye katkı sağlamada başarılı olabilmek için; müşterilerimize, çalışanlarımıza,
  tedarikçilerimize ve yerel yönetimlere, fabrikamızın çevresi ilgili oluşabilecek sorunlar,
  amaçlarımız, başarılarımız ve çevre koruma stratejilerimiz
  ile ilgili bilgi aktarımını sağlamaktayız.

 • Komşularımızın, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın çevre ile ilgili kaygılarını
  ve önerilerini dikkate alarak çevre faaliyetlerimizin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalara
  katkı sağlamaktayız. Bu amaçla projeler oluşturulur ve destek verilmeye çalışılır.

 • Çevrenin geleceğimiz için öneminin farkındalığını taşıyıp işletmemizin faaliyetlerinin
  çevre üzerindeki etkisi eko-verimli çevre politikasını uygulayarak mümkün olduğunca
  düşük tutulmasını sağlamaktayız.Çevre kirliliği doğal kaynakları ve
  enerjinin mantıklı kullanımı sayesinde önlenmektedir.
 • Tüm faaliyetlerini çevreyi sürekli koruma,kirletmeme,kaynakları en az seviyede kullanma
  prensibi çerçevesinde planlar,gerçekleştirir ve bu çalışmalarını sürekli iyileştirerek
  sürdürmeyi hedefler..

 • Çevrenin korunması ile ilgili tüm yasal şartları ve uymayı taahhüt ettiği diğer şartları
  eksiksiz olarak sağlar ve bu şartların üstünde çalışmalar ile çevreye değer katan ,
  sektöründe örnek kuruluşlardan olmayı amaçlarız.

 • Çevrenin korunması ile ilgili olarak tüm personelin eğitilmesi sağlanır.