Skip Navigation LinksAna Sayfa Kurumsal Çevre Politikası

Çevre Politikası

  • Çevre kirlenmesini ve İSG risklerini azaltmak ve kaynak ayırmak
  • Çevre, İSG ve ürünlerimizle ilgili ulusal mevzuatlara ve standartlara uymak,
  • Doğal Kaynakların verimli şekilde kullanılmasını sağlamak
Çevre yönetim sistemi

Sürdürülebilir ve gelişmeye açık bir gelecek için, her türlü faaliyetlerimiz sırasında çevreye olan olumsuz etkilerimizi en aza indirebilmek için gereken önlemleri almak, işimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu doğrultuda "Çevre Yönetim Sistemi" uygulanarak, sistemimiz periyodik olarak ve değişen koşullarda gözden geçirilir ve çevre performansımız sürekli olarak arttırılmaya çalışılır.